Examen (1/13)

Nyformgivning av Senst-kyrkans innerrum.

Examensarbete på "Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design", Halle, inriktning skulptur/keramik, 1999.

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke