Examen (2/13)

Innan jag påbörjade examensarbetet formulerade jag några frågor för mig själv:

Vad betyder kyrkorummet för mig personligen?

- Det är i första hand ett heligt rum, ett gudstjänstrum...

- Det är en plats för stillhet, kontemplation, för bön och lovsång...

Det var viktigt för mig att kunna innefatta hela rummet. Jag ville arbeta enligt ett helhetskoncept och skapa en samstämmig bild i vilken liturgiska föremål, möbler och belysning bildar en enhet med rummet.

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke