Examen (3/13)

Utgångspunkt för mitt arbete bildade det i det gamla kyrkorummet redan befintliga svart-gul-rutiga golvet från 1904.

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke