Examen (12/13)

Så är blomsterornamenten på väggarna, i tyget, som stansningar i lamporna och reliefer i plattorna tecken på en glädjande och djup förvandling av rummet...
(Arkitekt C. Fromme)

I barocka kyrkor hölls även bonddanser. Jag anar att även detta rum kan bli en mötesplats, inte enbart för troende och inte enbart för gudstjänster...
(Prof. A. Scharfe)

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke