CV

2013 startar projektet "K.I.K - Kvinnor Integration Konst" i Gävle
2010 arrangör av "Klänningen - betraktelsen underifrån" Wij Trädgårdar, Ockelbo
2008 samordnare för WijKonstVerk, Wij Valsverk Ockelbo
2006 öppnar egen verkstad i g:a mejeriet, Ockelbo
2006 medlem i "Ockelbo Formgrupp" (TURBIN Konsthantverk, Wij Trädgårdar varje sommar)
2004 flytt till Sverige
1998-1999 Examen, HfKD, Burg Giebichenstein "Nyformgivning, kyrkorummet i St.Petri-kyrkan i Senst/Wittenberg"
1994-1998 Skulptur/Keramik på "Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design, Halle", Tyskland
1993 Praktik, Bürgel/Thüringen, Tyskland
1991-1992 Hellidens Fksk., konsthantverkslinjen (keramik)
1989-1991 Mullsjö Fhsk., estetisk linje
1969 född i Tibro, Västergötland

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke