En annan sorts servis, installation (1997)

Utgångspunkten för mitt arbete är den redan klassiska "engångsservisen": papperstallrikar, plastmuggar och plastbestick. Den har blivit en karakteristisk del av vår kultur, servisen personifierar i största allmänhet vårt samhälles konsumtions- och exploateringsstruktur. Jag har omsatt "engångsservisen" i keramiskt material.

Det som fascinerar och berör mig hos engångsservisen är att den förmedlar en känsla av något överflödigt, kulturlöst, något som är inriktat på slitage, som fullständigt går upp i engångsändamålet.

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke