En annan sorts servis, installation (1997)

Vårt varuproducerande högenergisamhälle återspeglas i konsumtionen av engångsartiklar. Tingens varukaraktär, som kommer till uttryck i parollen "slit och släng", tenderar på alla plan, inte bara i umgänget med de materiella tingen, att utvecklas till något som snabbt kan bytas ut, förbrukas. Tingen får aldrig möjlighet att åldras, bli bestående eller med tiden bli allt värdefullare: estetiskt åldrande...

Vi vill ständigt uppleva förnyelse, ersättning, utbyte och förändring - genom nya produkter eller upplevelser - inget är bestående, inget är oersättligt!

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke