Cut & Paste

Porslinsgjutmassa, glasyr, glansguld, hittad figur.
Foto: M. F. Jenke

'Fångad i (till)flykten'

Att vara människa idag är inte uteslutande enklare, jämfört med tidigare generationer, det är samtidigt svårare! Vi vet mer om omvärlden, vi har bättre förutsättningar att klara oss, vi har mer tillgänglig teknik, vi lever totalt sundare, vi blir äldre.

ändå verkar det som om vi flyr. Flyr från något. Eller flyr till något. Vi orkar inte bära ansvaret det innebär att leva idag. Vi flyr in i ungdomskulten - och vägrar bli vuxna, vi hänger oss åt avancerad kroppskult och flyr in i masskonsumtionens bedövande värld. Vi är rädda för åldrandet. Kan vi konsumera oss bort från rädslorna? Så kretsar allt kring mig och min lilla värld.

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke