Everything continues... (2007)

Porslinsgjutmassa, glasyr, engobe, dekalbilder, träsockel
ca 15 x 11 x 14 cm

Med anledning av Linnéåret 2007 har jag skapat en serie ägg inför Turbin Konsthantverks sommarutställning "Fortplantning" på Wij Trädgårdar i Ockelbo.

�gget får stå som stark symbol för liv - liv i alla dess former, högutvecklat mänskligt liv och liv i de lägst stående leden... Jag associerar till mänskliga embryon, eller rent av kromosomdelar och gener, där vi som mänsklighet kan stå försvarslösa och utlämnade - åt högteknologisk medicinsk expertis? - samtidigt som vi förväntar oss livsbringande och livsförlängande åtgärder när liv står på spel. Små ömtåliga bräckliga föremål, sköra som livet.

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke