Låt mig vila på gröna ängar, för mig till vatten där jag finner ro... (2008)

Foto: M. Forsling Jenke
Foto: M. Forsling Jenke

Till sommarutställningen "Not Quite Valsverk" i Wij Valsverk i Ockelbo har jag gjort en vilo-plats. Här i Wij Valsverk och Stångjärnssmedja var fortfarande full aktivitet för 100 år sedan; vällugnen eldade på, järnet smälte, valsverket valsade den ännu glödande massan...

Ljudet från hammare och ångmaskin var troligtvis öronbedövande. Vattenturbinerna drev maskinerna ständigt, med sina pulserande pumpande ljud.

Mitt i allt detta dunkande ljudkaos befann sig arbetaren, svettig och uttröttad, vintertid som sommartid.

- Vilken typ av arbetsskydd hade de, måntro?
- Hur många brännskador på kropp, händer och ansikte inträffade inte under årens lopp?
- Fanns det ögon- och öronskydd på den tiden?
- När började och slutade en smeds och valsares arbetsdag vid Stångjärnssmedjan?
- Fick de ordentligt med mat- och vilopauser?

Frågor som dessa dyker upp när jag beträder detta historiska rum, fyllt av gångna arbetstimmar!

Idag hörs enbart bruset från vattenkanalen som leder genom verket, samt fågelkvitter, duvors promenader på plåttaket och förbipasserande bilar....

Besökaren kan lägga sig ner på halmbädden, lyssna till ljuden runtomkring, vila en stund med huvudet på en kudde, och man hör kanske dunket från valsar och hammare, och ser arbetarnas tunga vardag framför dig. Medans man tar en liten vilopaus. Man kan välja kudde efter sitt behov!

* vilopuls
* vilodag
* 5 minuters vilopaus
* vila i Herren
* vila i frid

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke