BioZentrum, formgivning av atriumet (1998)


För BioZentrum, Halle har jag tillsammans med Marie-Luise Meyer formgivit atriumet.

I arbetet ingick val av färg på trapphuset (grön), val av växtlighet (murgröna och buxbom) samt gestaltning av golvet med egentillverkat kakel.

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke