Georgenkyrkan, Halle, barock väggbild (2004)


Foto: J. Schlüter

För Georgenkyrkan, Halle, som en gång smyckades av barocka vigtavlor, epitafier och änglar, har jag tillfört lite ny utsmyckning. Jag har gjutit av växtstuckaturer från Halles slitna husfasader, överfört dem i gjutmassa och satt samman på nytt. Tidens tand är tydlig i stuckaturens fragmentariska yta. Keramikobjekten till skillnad från gipsdelarna uttrycker hårdhet, hållbarhet och öförstörbarhet.

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke