Georgenkyrkan, Halle, barock väggbild (2004)


Foto: J. Schlüter

Framför keramikbilden hänger en plexiglasplatta med textutdrag (Jes. 57 alt. Upp.17), som ytterligare formmedel har jag använt formen av gamla epitafier, vars kontur antyds genom textutdraget.

Rummet har fått en levande ornamentik igen - men sammansatt på nytt sätt, i ett annat material, på ny ort, i en annan tid.

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke