Rösen (2008)

Foto: M. Forsling Jenke
Foto: M. Forsling Jenke

Till Wij Trädgårdar, Ockelbo, har jag gjort en installation, ett skyltsystem, som påminner om gamla tiders stenrösen utmed vägarna.

Inga exakta vägangivelser, inga pilriktningar eller avståndsangivelser, utan bara "stenrösen" som visar att man är på rätt väg, att man följer en skyltad stig eller led... man kan även gå i bakvänd riktning om man hellre vill det.

"Röset" har ett motiv som är utformat som en organisk form, kanske ett frö eller ett blad. Däremellan dyker platsskyltar upp för en specifik plats i anläggningen, tex. Rosträdgården, Skogens Trädgård... tom. komposten har fått sitt eget märke!

Alla skyltar är i rostfritt stål, ca. 5 mm x 220 mm x 1100 mm, med laserutskuret mönster.

Om du åker till Wij Trädgårdar, följ gärna mina rösen!

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke