Offentliga rum

Att få träda in i ett rum där helheten är tydlig och viktig, känns bra för mig. Helst formger jag ett helt rum, om det finns möjlighet, där alla delar samspelar till en enhetlig bild. Ett rum där det finns en tanke bakom former och färger och funktion. Ett rum med ett koncept.

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke