Blommor, bin & barn

Foto: Katarina Fagerlund

Tanken från början var att barn ska få möjligheten att fundera över vad konst är.... finner vi konsten i naturen? Kan konst vara en del av naturen? Svåra frågor för barn, men för mig var de viktiga under projekttiden.

Tillsammans med personal och lärare fick barnen först under en tid samtala om ämnet blommor respektive insekter. De läste i böcker och tittade på bilder och gick så småningom ut i naturen på upptäcksfärd.

När jag träffade barnen fick de rita fritt på insekts- och blomtemat.

Lämpliga och roliga bilder, ett av varje barn, valdes ut av mig. Jag digitaliserade bilderna, utan att förändra barnets uttrycksform och överlämnade dem till Lingweld AB för laserutskärning.

Produktion jenkedata.com

Copyright © 2006-2009 Maria Forsling Jenke