Examen

Examen 1999, St.Petri-kyrkan i Senst, Wittenberg, mfj-form
Examen 1999, St.Petri-kyrkan i Senst, Wittenberg, mfj-form
Examen 1999, St.Petri-kyrkan i Senst, Wittenberg, mfj-form

Examen 1999

St.Petri-kyrkan i Senst, Wittenberg

Examen. Nyformgivning av Senst-kyrkans innerrum.

Examensarbete på Burg Giebichenstein, Hochschule für Kunst und Design, Halle, inriktning skulptur/keramik, 1999.

Det var viktigt för mig att kunna innefatta hela rummet. Jag ville arbeta enligt ett helhetskoncept och skapa en samstämmig bild i vilken liturgiska föremål, möbler och belysning bildar en enhet med rummet. Utgångspunkt för mitt arbete bildade det redan befintliga svart-gul-rutiga golvet från 1904.

Det kom att bestämma färgsättningen på formgivningen. Passande till de gamla plattorna tillverkades nya, delvis betryckta med reliefer.

Jag ville behålla rummet så ljust som möjligt, därför de vita väggarna. För att ta upp golvets ockra-färgade ton igen, beslöt jag att måla väggarna delvis med gulaktiga blommor. De är inte i första hand viktiga som rumsindelare, utan är i sin rankande form och placering snarare bärare av stämningen i rummet. (Vid sekelskiftet 1800/1900 förekom också en ornamental dekoration, men den var mycket sträng geometrisk och syftade till att dela av rummet.)

Som kontrast till rummets ljusa grundintryck ville jag betona takbelysningen, ge den viss ’tyngd’. De svarta takkronorna tar upp det svarta i golvet. Trots dess tyngd och rustikala stil känns de ’lätta’ genom det filigrana blommönstret.
Jag tillverkade även blomvaser och nattvardsservis med keramiska överföringsbilder, sittkuddar med screen-tryck.

Till det gul-svarta färgkonceptet beslöt jag att sätta till grå-vitt: taket och emporet målades gråa. Som sittplatser lät jag återanvända de gamla kyrkbänkarna, men de monterades inte fast utan förblev flyttbara. De renoverades och målades också gråa.

En tennskål som skänkts till Senst-församlingen 1772 återanvändes och integrerades i den nya dopfunten (som tillsammans med altare och pult även formgavs av mig; utförda i grålaserad björk).

Gjutjärnskorset, som tidigare befann sig på församlingshusets tak och slängdes bort vid takläggningen, återanvändes och togs med i gestaltningen.

’Så är blomsterornamenten på väggarna, i tyget, som stansningar i lamporna och reliefer i plattorna tecken på en glädjande och djup förvandling av rummet…’ (Arkitekt C. Fromme)

 

’I barocka kyrkor hölls även bonddanser. Jag anar att även detta rum kan bli en mötesplats, inte enbart för troende och inte enbart för gudstjänster… ’  (Prof. A. Scharfe)

Kyrkan, omnämnd 1275 för första gången, har genomgått flera ombyggnader genom århundradena. 1998/99 sanerades den omfattande utvändigt. Då även kyrkorummet behövde renoveras från golv till tak, hade jag möjlighet att formge ett helhetskoncept för rummet.

Att jag kunde förverkliga mitt examensarbete, har jag i första hand prästen Bahlmann i Senst att tacka för, som engagerat sig starkt för projektet, dessutom stort tack till flera stiftelser och mina två handledare, arkitekt Christian Fromme och professor Antje Scharfe.

Examen 1999, St.Petri-kyrkan i Senst, Wittenberg, mfj-form