Rösen

Rösen, Blad Röse 1, Wij Trädgårdar, Ockelbo, av mfj-form
Rösen, Skogens trädgård, skylt, Wij Trädgårdar, Ockelbo, av mfj-form

Till Wij Trädgårdar, flertalet visningsträdgårdar i Ockelbo, har jag gjort en installation, Rösen, ett skyltsystem, som påminner om gamla tiders stenrösen utmed vägarna.

Inga exakta vägangivelser, inga pilriktningar eller avståndsangivelser, utan bara ”stenrösen” som visar att man är på rätt väg, att man följer en skyltad stig eller led… man kan även gå i bakvänd riktning om man hellre vill det.

”Röset” har ett motiv som är utformat som en organisk form, kanske ett frö eller ett blad. Däremellan dyker platsskyltar upp för en specifik plats i anläggningen, tex. Rosträdgården, Skogens Trädgård… tom. komposten har fått sitt eget märke!

Alla skyltar är i rostfritt stål, blästrat, ca. 5 mm x 220 mm x 1100 mm, med laserutskuret mönster.

Blad Röse 1, Wij Trädgårdar, Ockelbo, av mfj-form