Cocoons

Cocoons svarta av mfj-form

Svarta kokonger virkade i plast och tygremsor, alla ca 30-50 cm långa.

Cocoon, papperskokong, av mfj-form

Papperskokonger, alla ca 50-150 cm långa.

Cocoons av mfj-form

Virkade textilkokonger.

Cocoons 2013 – 2023

Under en längre tid har jag arbetat med kokonger. Virkade organiska former i textila material, som växt och svävat likt puppor innan kläckningsstadiet.

Jag arbetar ofta i billiga textila material, som mattrasor, eller okonventionella material, som gummi (cykelslangar), stål-ull (Svinto) och Tyvec – ett plastliknande tyg.

Kokongerna tillkommer även i pappersmaterial, då verkar de tunna och sköra som silkespuppor. Resultatet blir stora vackra former som harmonierar och kommunicerar med varandra. Samspelet och kommunikationen mellan objekten blir spännande och utmanande, jag vill pröva dess begränsningar i rummet och förhållandet till mellanrummen.

Cocoons av mfj-form

Den stora vita kokongen, av Tyvek-plast, ca 1,10 m. Mellersta kokongen, av cykelslangar, 70 cm och den högra, stålull, 60 cm lång.

Cocoon av mfj-form

Här är kokongen fotad i den gamla fabriken på Brynäs, ’Skoglund & Olson’, som tillverkade bla. järnspisar. Kokongen är 250 cm lång.