Krysset

Krysset, Perslundaskolan, Ockelbo kommun, av mfj-form
Krysset, Perslundaskolan, Ockelbo kommun, av mfj-form
Vattenpussar, Perslundaskolan, Ockelbo kommun, av mfj-form

’Krysset, vindsnurran & vattenpussarna’, 2016

Perslundaskolan, Ockelbo Kommun

Uppdraget, ’Krysset, vindsnurran & vattenpussarna’, löd att gestalta naturens påverkan på oss och vår utemiljö.
I mitt förslag för Perslundaskolan har jag främst tagit fasta på solens och vindens betydelse, även regnets spår blir tydliga i ett verk.

’Krysset’ leker med vinden i form av ett kombinerat sol- och vindskydd. Krysset bildar fyra små rum, naturliga platser för samtal och lek.
Plåten reflekterar solens ljus och molnens väg på himlen. Betraktarens spegelbild blir en tydlig del av verket. Samtidigt är plåten försedd med ett laserskuret mönster, som släpper igenom ljus om man befinner sig på skuggsidan.

Materialet är en 2 m. hög vägg med handhugget timmer, grålaserad, och en rostfri stålvägg, med laserskuret mönster, båda 4,5 m. långa. De fyra väderstrecken finns symboliskt gömda i kryssets placering i nord-sydlig/öst-västlig riktning.
Krysset fungerar som solur, vindskydd och skuggplats.

Utspritt på skolgården finns små ’vatten-pussar’ i betong – de fungerar även som regnmätare, då reliefer i 3 mm djup bildar fina små vattenspeglingar efter regn.
20 x 20 cm.
Samma mönster som på plåten.

 

På skolgårdens baksida finns även en vindsnurra i samma material/mönster.

Mönstret härstammar från ett korsstygns-broderi på Ockelbo folkdräkt. Ett gammalt mönster, i nytt format, i annat material och i en annan tid.

Krysset, Perslundaskolan, Ockelbo kommun, av mfj-form
Krysset, Perslundaskolan, Ockelbo kommun, av mfj-form
Krysset, Perslundaskolan, Ockelbo kommun, av mfj-form
Vindsnurra, Perslundaskolan, Ockelbo kommun, av mfj-form
Vattenpussar, Perslundaskolan, Ockelbo kommun, av mfj-form
Vattenpussar, Perslundaskolan, Ockelbo kommun, av mfj-form