Silhuetter – Möten

Silhuetter – Möten, 2011, Göransson Arena, Sandviken, av mfj-form

Silhuetter – Möten 2011

Göransson Arena, Sandviken

Silhuetter – Möten skapades då det i entréhallen i Göransson Arena, Sandviken, söktes en offentlig utsmyckning. Grundarna av De Göranssonska Stiftelserna skulle symboliseras och uppmärksammas.

I min utsmyckning för entrehallen, gjord i vattenskuren rostfri plåt, utgick jag från gamla foton av stiftarfigurerna Konsul G.F. , Sigrid och Ester. Intressanta siluetter valdes ut av de tre och komponerades till en väggbild. För att även belysa stiftelsernas nutida aktivitet – och förena dåtid med nutid – valdes föreningar och grupper ut som erhåller stöd och ekonomiskt bidrag idag, tex. Kulturskolan, ”Drömfabriken”, seniorgrupper, idrottsföreningar som SAIK mfl.

Valet av materialet metall var naturligtvis inte en slump, då Konsul G.F:s grundande av (sedermera) Sandvik fått stor betydelse för industriframgången i Sandviken, regionen och hela landet.

Storlek ca. 3 m x 0,8 m, 0,8 cm tjock plåt.

Silhuetter – Möten, 2011, Göransson Arena, Sandviken, av mfj-form
Silhuetter – Möten, 2011, Göransson Arena, Sandviken, av mfj-form
Silhuetter – Möten, 2011, Göransson Arena, Sandviken, av mfj-form