Fönsterfolier

Folier, vägg på Onkologen Sundsvall

Fönsterfolier för offentliga rum; exempel

Folier för fönster är ett effektivt sätt att gestalta ett rum utan stora ingrepp. Ofta går det att applicera folierna utan stora kostnader.

I många av mina gestaltningsuppdrag har fönsterfolier varit en del av gestaltningen (se tex Den Röda Tråden nedan). Vissa gånger kan det vara ett enskilt beställningsarbete (se ovan från Onkologen i Sundsvall).

Fönsterfolier kan vara transparenta, delvis transparenta eller ha olika färger.
De passar för skolor, kontor, vårdinrättningar eller andra offentliga rum där någon form av insynsskydd behövs.

 

Den Röda Tråden, 2012, av mfj-form
Folier, träd, Onkologen i Sundsvall
Folier, Träd 3, Onkologen, Sundsvall
Den Röda Tråden, 2012, av mfj-form
Den Röda Tråden, 2012, av mfj-form

Folier för Onkologens personalrum på Sundsvalls sjukhus överst.

Längre ned folier för Lindberghallens galleria i Gagnef.

 

Den Röda Tråden, 2012, av mfj-form

Framför Lindberghallens aula har spetsfolien fått en röd färg.

Snöstjärnor - folie

Folier på fönster vid Hedesunda Allaktivitetshus ishall.
Fönsterfolie halvtransparent grå.

Folier, träd, Onkologen i Sundsvall
Kastanje-raster folie

Kastanje-raster på Rydebäcks vårdboende.

Kastanjefoler, Helsingborg av mfj-form